Home » Vaidyaratnam » Arishtam » Vyoshamrutham
Vaidyaratnam OushadhasalaVaidyaratnam Oushadhasala
Vyoshamrutham
Treatment of Influenza
Worldwide Shipping. Ships usually within 2 days.
Vaidyaratnam Products Home Vaidyaratnam Arishtams Vaidyaratnam Asavams Vaidyaratnam Choornams

Vaidyaratnam Vyoshamrutham
Bronchial Asthma
Vaidyaratnam Vasarishtam

Vaidyaratnam Oushadhasala - Vyoshamrutham
Worldwide :
450ml : $ 20.95 X nos
900ml (2 x 450ml) : $ 31.95 X nos
1350ml (3 x 450ml) : $ 44.45 X nos

Vaidyaratnam Oushadhasala - Arishtams - Vyoshamrutham

A special preparation for Influenza, indigestion, colic and cough.

Dosage of Vaidyaratnam Vasarishtam :

  • 15 to 30 ml. twice daily.
Vaidyaratnam Oushadhasala Products
Vaidyaratnam Arishtams
Vaidyaratnam Asavams
Vaidyaratnam Choornam