Home » Vaidyaratnam » Arishtam » Parpadakarishtam
Vaidyaratnam OushadhasalaVaidyaratnam Oushadhasala
Parpadakarishtam
Treatment of Malarial Fever
Worldwide Shipping. Ships usually within 2 days.
Vaidyaratnam Products Home Vaidyaratnam Arishtams Vaidyaratnam Asavams Vaidyaratnam Choornams

Vaidyaratnam Parpadakarishtam
Jaundice
Vaidyaratnam Mustharishtam

Vaidyaratnam Oushadhasala - Parpadakarishtam
Worldwide :
450ml : $ 20.95 X nos
900ml (2 x 450ml) : $ 31.95 X nos
1350ml (3 x 450ml) : $ 44.45 X nos

Vaidyaratnam Oushadhasala - Arishtams - Parpadakarishtam

Anaemia, jaundice, diseases of the liver, spleen and malarial Fever.

Dosage of Vaidyaratnam Mustharishtam :

  • 15 to 30 ml. twice daily.
Vaidyaratnam Oushadhasala Products
Vaidyaratnam Arishtams
Vaidyaratnam Asavams
Vaidyaratnam Choornam