Home » Vaidyaratnam » Arishtam » Dhathryarishtam
Vaidyaratnam OushadhasalaVaidyaratnam Oushadhasala
Dhathriarishtam
For anaemia
Worldwide Shipping. Ships usually within 2 days.
Vaidyaratnam Products Home Vaidyaratnam Arishtams Vaidyaratnam Asavams Vaidyaratnam Choornams

Vaidyaratnam Dhathryarishtam
for anaemia
Vaidyaratnam Dhathryarishtam

Vaidyaratnam Oushadhasala - Dhathryarishtam
Worldwide :
450ml : $ 20.95 X nos
900ml (2 x 450ml) : $ 31.95 X nos
1350ml (3 x 450ml) : $ 44.45 X nos

Vaidyaratnam Oushadhasala - Arishtams - Dhathariarishtam

Good for anaemia, chronic fever & loss of appetite.

Dosage of Vaidyaratnam Dhatharyarishtam :

  • 15 to 30 ml twice daily.
Vaidyaratnam Oushadhasala Products
Vaidyaratnam Arishtams
Vaidyaratnam Asavams
Vaidyaratnam Choornam