Home » Vaidyaratnam » Arishtam » Agnidravakam
Vaidyaratnam OushadhasalaVaidyaratnam Oushadhasala
Agnidravakam
For Indigestion
Worldwide Shipping. Ships usually within 2 days.
Vaidyaratnam Products Home Vaidyaratnam Arishtams Vaidyaratnam Asavams Vaidyaratnam Choornams

Vaidyaratnam Agnidravakam
Colic
Vaidyaratnam Agnidravakam

Vaidyaratnam Oushadhasala - Agnidravakam
Worldwide :
450ml : $ 24.95 X nos
900ml (2 x 450ml) : $ 40.95 X nos
1350ml (3 x 450ml) : $ 57.45 X nos

Vaidyaratnam Oushadhasala - Arishtams - Agnidravakam.

An effective special preparation in colic, indigestion.

Dosage of Vaidyaratnam Agnidravakam :

  • 10ml. with Abhayarishtam etc
Vaidyaratnam Oushadhasala Products
Vaidyaratnam Arishtams
Vaidyaratnam Asavams
Vaidyaratnam Choornam